Şimdi yükleniyor

AGARTA VE ERGENEKON BAĞLANTISI

AGARTA VE ERGENEKON BAĞLANTISI

Agarta Efsanesi ve Tarih Arasındaki İlişki

Agarta, birçok mit ve efsanenin doğuşuna kaynaklık eden bir kavramdır. 19. yüzyıl Avrupası’nda başlayan salon eğlenceleri ve manyetizma gibi akımların ardından ortaya çıkmıştır. Bu eğlenceler zamanla düşünsel sistemlere evrildi ve hayali uygarlıkların oluşturulmasına yol açtı. Agarta da bu hayali uygarlıklardan biridir.

Nazilerin İlgi Alanı: Agarta ve Aryan Irkı

Naziler, Agarta gibi efsaneleri Aryan ırkıyla ilişkilendirme eğilimindeydiler. Hitler döneminde, Tibet’e keşif heyetleri göndererek Agarta’nın varlığını araştırdılar. Bu, sadece bir efsane değil, aynı zamanda politik ve ideolojik bir ilgi alanıydı.

Ergenekon ve Milli Efsaneler

Ergenekon, Türk mitolojisinde önemli bir yer tutan milli bir efsanedir. Bu efsaneye göre, Türklerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı dönemde, Ergenekon’dan çıkarak yeniden doğuş yaşadıkları düşünülür. Bu efsane, Türk ulusal kimliğinin temellerinden biridir.

Mitoloji ve İnanç Sistemleri

Agarta ve Ergenekon gibi efsaneler, insanların inanç sistemlerine ve mitolojik düşüncelerine derinlemesine bir bakış sunar. Bu efsaneler, tarih boyunca insanların kendilerini ve dünyayı anlama çabalarının bir yansımasıdır.

İşin İçinde Tarikat Havası Var mı?

Agarta ve Ergenekon gibi efsaneler, zaman zaman tarikatvari bir hava taşıyabilir. Bu, mistik öğelerle süslenmiş ve derin anlamlar yüklenmiş olmalarından kaynaklanır. Ancak bu, gerçek bir tarikatın varlığını değil, daha çok mitolojik ve tarihsel bir anlamı ifade eder.

Modern Yansımalar ve İlgili Akımlar

Günümüzde, tarihsel ve mitolojik efsanelerle siyasi ve kültürel olayları ilişkilendirme eğilimi artmaktadır. Özellikle Dan Brown’un “Da Vinci’nin Şifresi” gibi eserleri, bu tür ilişkilendirmelerin popüler hale gelmesine katkıda bulunmuştur.

Agarta ve Ergenekon’un İçerdiği Değerler

Bu efsaneler, sadece esrarlı bir hava vermekle kalmaz, aynı zamanda insanların hayal gücünü ve düşünce derinliğini de harekete geçirir. Mitoloji, tarih ve inanç sistemleri üzerinden insanların dünyayı anlama çabalarını ve değerlerini gösterir.

Sonuç: Efsanelerin Büyüsü

Agarta ve Ergenekon gibi efsaneler, insanlığın ortak hafızasında önemli bir yer tutar. Bu efsaneler, geçmişten günümüze taşınan ve insanların dünyaya bakışını şekillendiren unsurlardır. Onları anlamak, insanlığın derinliklerine inmek anlamına gelir.

Share this content:

Yorum gönder