Şimdi yükleniyor

Agarta: Gizemli Bir Uygarlık

Agarta: Gizemli Bir Uygarlık

Agarta: Gizemli Bir Uygarlık

Agarta, tıpkı Şambala gibi, birçok farklı kültürde ve efsanede adı geçen gizemli bir yeraltı krallığıdır. Tibetliler, bu yeraltı krallığını Cennet’in ilk basamağı olarak nitelendirirken, diğer kaynaklarda Agarta’nın Moğolistan ya da Tibet gibi yerlerde olduğu düşünülür.

Beyaz Ada ve Şambala

Agarta’nın farklı adlarından biri de Beyaz Ada’dır. Avrupa mitolojisinde daha çok Şambala Efsanesi bilinirken, Agarta miti daha az bilinir. Agarta mitini günümüze taşıyan isimlerden biri Fransız yazar Aleksandr Sent-İv d’Alveydr’dır. Ossendovski’nin “Vahşiler, İnsanlar ve Tanrılar” kitabı da Agarta’nın bilinmeyen yönlerini açığa çıkarır.

Agarta’nın Yönetimi

Moğol lamalarına göre Agarta, insanların hayatını yöneten bir yeraltı ülkesidir. Bu ülkede yaşayan bilge insanlar, gizli yollarla dünya işlerini idare ederler. Agarta’nın hükümdarı Brahitma’nın yanı sıra, gelecekle ilgilenen Mahitma ve geçmişle ilgilenen Mahinga gibi yardımcıları da vardır.

Agarta’nın Rolü

F. Ossendovski’ye göre, dünya büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığında Agarta insanları yeryüzüne çıkar ve insanlığın devamını sağlar. Bu nedenle Agartalılar, insanlığın bir tür sigortası gibi görülebilirler.

Uykuda Geçen Yüzyıllar

Seyyah Ernest Muldaşev’in anlattığına göre, Agartalılar uzun süreler uykuda kalabilirler. Vücut ısılarının sıfırın altında olduğu bu uyku sürelerinde, beyinleri tamamen çalışır ve olağanüstü bir bilgi birikimine sahiptirler.

Kun-Lun Dağı ve Agarta Bağlantısı

Cengiz Han’ın yaşadığı dönemde Kun-Lun Dağı civarında mağaralarda yaşayan insanlardan söz edilir. Bu efsaneye göre, Cengiz Han bu insanlarla karşılaşmış ve onların bilgeliğinden etkilenmiştir.

Agartalılar ve Dış Dünya İlişkileri

Agarta’nın varlığı ve insanlarının yaşam biçimi hala bir sır olarak korunmaktadır. Agarta’yı aramak için çeşitli keşif gezileri düzenlenmiş olsa da, henüz Agarta’nın kapılarına ulaşılamamıştır. Bu da Agarta’nın gizemini ve çekiciliğini arttıran unsurlardan biridir.

Agarta’nın Günümüzdeki Yansımaları

Agarta Efsanesi, günümüzde de ilgi çekmeye devam ediyor. Sanat eserlerine, edebiyata ve hatta politik tartışmalara konu olan Agarta, insanlığın hayal gücünü ve keşif arzusunu canlı tutuyor.

Agarta’nın Yorumları

Rene Genon’a göre, Agarta ve Şambala arasında önemli bir bağlantı vardır. Agarta’nın sağ kolunu oluşturan “iyiliğin saklandığı yer” ve sol kolunu oluşturan Şambala, birlikte dünya işlerini idare ederler ve insanlığın gelişimine katkıda bulunurlar.

Son Sözler

Agarta Efsanesi, insanoğlunun bilinmeyene duyduğu merak ve hayal gücünün bir yansımasıdır. Bu gizemli yeraltı krallığının varlığına dair kanıtlar olmasa da, efsane ve mitolojideki yerini sağlamlaştırmıştır. Belki de bir gün, Agarta’nın kapıları gerçekten açılacak ve bu gizemli ülkenin sırları gün yüzüne çıkacaktır. Hayal gücünüzü ve keşif arzunuzu canlı tutun, çünkü bilinmeyenlerin dünyası hala keşfedilmeyi bekliyor.

Share this content:

Yorum gönder