Şimdi yükleniyor

19’LU DUA VE HACET NAMAZI İŞLEMİ

19’LU DUA VE HACET NAMAZI İŞLEMİ

Hayatın içerisinde herkes, zaman zaman dertler ve sıkıntılarla karşılaşır. Büyük problemlerle başa çıkmak, düşmanlardan kurtulmak veya diğer istekleri elde etmek bazen kolay olmayabilir. İnsanlar, bu gibi zor durumlarla başa çıkabilmek ve arzularına ulaşabilmek için farklı yollar ararlar. Maneviyatın gücüne inananlar ise dualarla sıkıntılarını hafifletmeyi veya çözüm bulmayı denerler.

nsanlık tarihi boyunca, maneviyatın gücüne olan inanç ve duaların etkisi büyük bir öneme sahip olmuştur. Çeşitli dinlerde ve kültürlerde dualar, insanların sıkıntılarından kurtulmalarına veya isteklerine kavuşmalarına yardımcı olmak için kullanılmıştır. Duaların gücü, inananlar için bir umut kaynağıdır ve bu inanç, zor zamanlarda insanlara destek olabilir.

Hayatın içinden gelen problemlerle başa çıkmak ve isteklere ulaşmak için maneviyatın gücünden faydalanmak önemlidir. Dualar, insanların içsel huzurunu bulmalarına, duygusal sağlıklarını güçlendirmelerine ve hayatlarında olumlu değişiklikler yapmalarına yardımcı olabilir. Her ne kadar bilimsel olarak kanıtlanmasa da, birçok insan duaların etkili olduğuna inanmakta ve bu inançları onlara güç vermektedir. Duaların manevi bir deneyim olduğunu ve kişisel inançlarımızın bir yansıması olduğunu unutmamak önemlidir. Herkesin farklı dualar ve inançlarla bağlantı kurduğunu ve bu deneyimlerin kişisel ve anlamlı olduğunu hatırlamak gerekmektedir.

İşte size zorluklarla mücadele konusunda oldukça etkili ve denenmiş bir dua terkibi…

Bu dua terkibi 19’LU HACET DUASI veya 19 HACET NAMAZI olarak da bilinir.

“Ferdün, Hayyun, Kayyûm, Hakemun, Adlun, Kuddûsun.”

Beş vakit namazın farzlarından sonra bu altı ismi her gün on dokuzar defa okuyacaksınız… Her bir isimden önce on defa “ALLÂHU EKBER” dedikten sonra!..

On dokuzuncu günden itibaren, herhangi bir sıkıntı olduğunda bu isimlere ilaveten “…Seyec’ alullâhu ba’de ‘usrin yüsrâ” (65.Talâk: 7) ayetini de her seferinde okuyacaksınız…

Yani şöyle:

“Ferdün, Hayyun, Kayyûmun, Hakemun, Adlun, Kuddûsun… Seyec’alullâhu ba’de usrin yüsrâ.”

Bu metin on dokuz kez tekrar edilecek, beş vakit namazın farzlarından sonra, on dokuz gün boyunca…

Ayetin anlamı şudur:

“Allah, zorluktan sonra bir kolaylık yaratır!..” (65.Talâk: 7)

Eğer isteğiniz sıkıntılardan kurtulmak değilse, o zaman yukarıdaki ayet yerine, yine on dokuzar harfli olan, konuya uygun olarak aşağıdaki ayetleri okuyabilirsiniz:

Bilgi için:

“O, Kitabı ve Hikmeti sana öğretecek.” (3.Âl-u İmran: 48)

Başarı için:

“Biz, sana apaçık bir zafer verdik.” (48.Fetih: 1)

“Umuyoruz ki Allah, bir hüküm getirir.” (5.Mâide: 52)

“Bize bir yardımcı ol.” (4.Nisâ’: 75)

Düşmanı alt etmek için:

“Allah’ın taraftarları, gerçekten galip geleceklerdir.” (5.Mâide: 56)

“Hüküm, Yüce ve Büyük olan Allah’ındır!” (40.Mu’min: 12)

Düşmandan korunmak için:

“Allah, bize yeter! O’ndan başka ilah yoktur.” (9.Tevbe: 129)

“Allah, bize yeter. O ne güzel Vekil’dir!” (3.Âl-u İmran: 173)

“Allah, ne güzel sahip ve ne güzel yardımcıdır!” (8.Enfâl: 40)

Rızık için:

“Allah, dilediğine hesapsız rızık verir.” (2.Bakara: 212)

“Onun için cömertçe bir rızık hazırlamışızdır.” (33.Ahzâb: 31)

“Allah, gerçekten Gani ve Hamid’dir.” (57.Hadid: 24) (60.Mümtahine: 6)

Allah, bize bu dua nimetini kullanabilenlerden eylesin.

Share this content:

Yorum gönder