Şimdi yükleniyor

Yazıcıoğlu Tarihi: Türk Kültür Tarihinde Bir Değer

Yazıcıoğlu Tarihi: Türk Kültür Tarihinde Bir Değer

Selam dostlar! Bugün sizlere Türk kültür tarihinde önemli bir yere sahip olan Yazıcıoğlu Tarihi’ni inceleyeceğiz. Bu eser, II. Murad dönemi müelliflerinden Yazıcı Sâlih’in oğlu olan Yazıcıoğlu Mehmed Efendi ve Ahmed Bîcan’ın kardeşi olduğu düşünülen bir isim tarafından kaleme alınmıştır. Ancak adı geçen müelliflerin eserlerinde bu konuda herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadır. İşte bu gizemli eserin detaylarına birlikte göz atalım!

Yazıcıoğlu Tarihi, II. Murad’ın isteği üzerine yazılmaya başlanmış ve 827 (1424) veya 840 (1436-37) yılında tamamlanmıştır. Eser, dört bölümden oluşmaktadır ve oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. İşte bu bölümleri detaylı olarak ele alalım:

  1. Oğuznâme ve Türk Töresi: Bu bölümde, Hz. Nuh’un oğullarından Yâfes’in soyuna Türkistan ilinin yurt olarak verildiği anlatılır. Türk boylarının zamanla çoğalıp çeşitli bölgelere dağıldığı, Oğuzlar’a Türkmen denildiği, Oğuzlar’ın Türkistan’da iken Moğollar’a benzediği ve lehçelerinin değiştiği, Oğuz Han’ın altı oğlu bulunduğu gibi detaylı bilgiler verilir. Oğuz töresinin esasları da bu bölümde detaylı bir şekilde incelenir.
  2. Selçuklu Tarihi: Eserin ikinci bölümünde Selçuk Bey, çocukları ve torunları, Büyük Selçuklu Devleti ve Irak Selçuklu Devleti’nin kısa bir tarihi ele alınır. Bu kısımda, Râvendî’nin eserinden faydalanılarak Selçuklu Devleti’nin önemli olaylarına ışık tutulur.
  3. Anadolu Selçukluları ve İbn Bîbî: Üçüncü bölümde ise İbn Bîbî’nin el-Evâmirü’l-ʿAlâʾiyye isimli eserinden tercümeler yapılarak Anadolu Selçukluları’nın tarihi ele alınır. Bu bölüm, Selçuklu hükümdarlarının dönemleri ve Anadolu’daki yönetim yapıları hakkında önemli bilgiler içerir.
  4. Gazan Han ve İlhanlılar: Eserin dördüncü ve son bölümünde ise Gazan Han’ın İlhanlı tahtına çıkışı, hükümdarlık dönemi ve ölümünden sonra Anadolu’da yaşanan önemli olaylar aktarılır. Ayrıca, Osman Gazi ve Osmanlılar’ın soyu hakkında da bilgiler verilir.

Yazıcıoğlu Tarihi, Türk kültür tarihi açısından büyük bir öneme sahiptir. İçeriğinde yer alan detaylı bilgiler, Türk boylarının tarihine ve geleneklerine ışık tutar. Aynı zamanda, Selçuklu ve Anadolu Selçukluları’nın tarihi hakkında da önemli kaynaklardan biridir.

Târîh-i Âl-i Selçûk’tan iki sayfa (TSMK, Revan Köşkü, nr. 1391, vr. 12b-13a)

Eserde yer alan bilgilerin çeşitli kaynaklardan derlenmiş olması, güvenilirliğini artırmaktadır. Yazıcıoğlu Tarihi’nin günümüze ulaşan nüshaları, Türk kültürü ve tarihi araştırmaları için büyük bir kaynak niteliği taşımaktadır.

Yazıcıoğlu Tarihi Türk kültür tarihinin önemli bir parçasıdır ve Türk boylarının tarihine, geleneklerine ve Selçuklu dönemi tarihine dair detaylı bilgiler içermektedir. Bu değerli eserin araştırmacılar ve tarih meraklıları için önemli bir kaynak olduğunu söyleyebiliriz. Umarım bu bilgiler, Yazıcıoğlu Tarihi’ni daha yakından tanımanıza yardımcı olmuştur. Herkese keyifli okumalar dilerim!

Share this content:

Yorum gönder