Şimdi yükleniyor

HAVAS İLMİ VE LEDÜN İLMİ ARASINDA Kİ FARK NEDİR?

HAVAS İLMİ VE LEDÜN İLMİ ARASINDA Kİ FARK NEDİR?

İslami ilimlerin geniş ve zengin dünyasında, Ledun ilmi ve Havas ilmi, insanlara manevi olarak rehberlik etmeyi ve evrenin derin sırlarına dair bir anlayış sunmayı amaçlayan iki önemli dal olarak öne çıkar. Bu iki ilim, her ne kadar bazı ortak noktaları paylaşsa da, aslında birbirinden farklı niteliklere sahiptir ve farklı yollarla bilgiye ulaşmayı hedefler.

Ledun ilmi, “ilmul-yaqin” olarak da bilinir ve doğrudan deneyim veya ilahi vahiy yoluyla edinilen bilgiyi ifade eder. Bu bilgi, en yüksek seviyede bir bilgi türüdür ve sadece peygamberler ve Allah tarafından seçilmiş özel kişiler tarafından elde edilebilir. Ledun ilmi, insan aklının ve anlayışının ötesinde olan, sıradan bilgi kaynaklarıyla ulaşılamayan bir bilgiyi temsil eder. Bu ilim, kutsal bir mahiyet taşır ve sadece layık olanlara açıklanan gizli ve derin bir bilgi olarak kabul edilir.

Ledun ilmi, tasavvuf ve mistik İslam öğretilerinde merkezi bir rol oynar. Sufi geleneğinde, Allah’a yakın olma yolunda ilerleyen müridler, manevi bir seyr-i sülük (ruhsal yolculuk) sürecinde bu tür bilgilere erişmeyi arzulayabilirler. Ancak, bu bilgiye ulaşmak için derin bir manevi arınma ve Allah’a tam bir teslimiyet gereklidir. Bu nedenle, Ledun ilmi, yalnızca seçkin ve arif kişilere nasip olan bir ilim olarak görülür.

Öte yandan, Havas ilmi, bilginin pratik uygulaması ve belirli sonuçlar elde etmek için bazı tekniklerin kullanımıyla ilgili bir İslami ezoterizm dalıdır. Bu ilim, numeroloji, astroloji, tılsımlar ve diğer manevi uygulamaları içerir. Havas ilmi, bireylerin manevi aleme ulaşarak, dünyevi sorunlarına çözüm bulmalarına ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlar. Bu uygulamalar, manevi güçleri harekete geçirerek belirli etkiler yaratmayı hedefler.

Havas ilmi, tarih boyunca çeşitli İslam alimleri ve mistikler tarafından geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Bu ilim, özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde büyük ilgi görmüş ve pek çok alim, havas ilmine dair eserler kaleme almıştır. Bu eserler, hem teorik bilgileri hem de pratik uygulamaları içermektedir. Havas ilmi, kişinin manevi dünyasını güçlendirmeyi ve bu sayede fiziksel ve ruhsal sağlık, başarı ve koruma sağlamayı amaçlar.

Ledun ilmi ve Havas ilmi arasındaki temel fark, bilgiye ulaşma yolları ve bu bilginin niteliğinde yatmaktadır. Ledun ilmi, doğrudan ilahi kaynaktan gelen ve sadece özel kişilere açıklanan bir bilgi iken, Havas ilmi, bilginin pratik uygulamalar yoluyla elde edilmesini ve manevi amaçlar için kullanılmasını içerir.

Ledun ilmi, daha çok Allah’a yakınlık ve manevi olgunlukla ilişkilendirilirken, Havas ilmi, dünyevi yaşamda karşılaşılan sorunlara çözüm bulma ve manevi güçleri harekete geçirme üzerine odaklanır. Bu iki ilim, İslami ezoterizmin farklı yönlerini temsil eder ve her biri, kendi alanında derin bir bilgi ve anlayış gerektirir.

Özetlemek gerekirse, Ledun ilmi, ilahi vahiy yoluyla elde edilen ve insan anlayışının ötesinde olan bir bilgiyi temsil ederken, Havas ilmi, bilginin pratik uygulamaları ve belirli sonuçlar elde etmekle ilgili bir İslami ezoterizm dalıdır. Her iki ilim de, insanlara manevi rehberlik sağlamayı ve evrenin derin sırlarına dair bir anlayış sunmayı amaçlar, ancak bunu farklı yollarla gerçekleştirirler.

Kürşad BERKKAN

Share this content:

Yorum gönder