Şimdi yükleniyor

Dünya sınavına neden şahit olmayı seçtik?

Dünya sınavına neden şahit olmayı seçtik?

İslam inancına göre, Kalu Bela denilen olayda Allah, ruhlara “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye sormuş ve ruhlar da “Evet, sen bizim Rabbimizsin” diye cevap vermişlerdir (A’raf Suresi, 172). Bu olay, ruhların Allah’ın varlığını ve birliğini kabul ettikleri bir sahne olarak anlaşılır. Ancak bu kabul, dünya hayatında özgür iradeyle sınanma gerçeğini ortadan kaldırmaz. Ruhlar, Allah’ın Rab olduğunu bilmekle birlikte, dünya hayatında bunu unutarak ve özgür iradeleriyle sınanarak tekrar hatırlamak ve kabul etmek durumundadırlar.

Allah, insanları özgür irade sahibi kılarak yaratmıştır. Bu özgür irade, insanın iyi veya kötü seçimler yapabilmesini sağlar. Kalu Bela’da verilen cevap, ruhların Allah’ı tanıdığını ve kabul ettiğini gösterir, fakat dünya hayatında bu bilgiye dayanarak doğru seçimler yapma sorumluluğu bireylere aittir. Allah’ın sonsuz adaleti gereği, herkes kendi iradesiyle yaptığı seçimlerden sorumludur.

Allah, sonsuz ilmiyle her şeyi bilir, fakat bu bilginin insanın özgür iradesini etkilememesi önemlidir. Allah’ın her şeyi bilmesi, insanın seçimlerini zorunlu kılmaz. İnsanlar, Allah’ın bilgisi dışında karar vermezler, ancak bu kararları özgür iradeleriyle alırlar. Bu nedenle, ruhların dünya hayatında ne yapacaklarını bilerek bu sınavı kabul etmeleri, onların özgür iradesiyle yaptığı seçimler sonucu cennet veya cehenneme gidecekleri gerçeğini değiştirmez.

Allah’ın hikmeti gereği, dünya hayatı bir imtihan yeri olarak yaratılmıştır. İman edip salih amel işleyenler cennete, inkar edenler ve kötü işler yapanlar ise cehenneme gidecektir. Bu imtihan, insanların özgür iradeleriyle yaptıkları seçimler sonucunda adil bir şekilde değerlendirilir.

Her insan, Kalu Bela’da Allah’ı kabul etmiş olsa da, dünya hayatındaki sınavı başarıyla geçip geçmemesi kendi iradesiyle belirlenir.

Ruhların Kalu Bela’da Allah’ı kabul etmeleri, onların dünya hayatında özgür iradeleriyle sınanma ve bu sınavın sonuçlarına göre değerlendirilme gerçeğini ortadan kaldırmaz. İslam inancına göre bu sınavın adil bir şekilde yapılması, Allah’ın sonsuz adalet ve hikmetinin bir gereğidir.

Share this content:

Yorum gönder