Şimdi yükleniyor

ESMA’ÜL HÜSNA EBCED DEĞERLERİ

ESMA’ÜL HÜSNA EBCED DEĞERLERİ

SAYFAMIZA HOŞGELDİNİZ..

ALLAH C.C. TESBİH ETMEK EN BÜYÜK İBADETLERDENDİR. AMA DOĞRU VE AMACINA UYGUN ŞEKİLDE YAPILMALIDIR. KÖTÜ ŞEYLER İÇİN YAPILMAMALIDIR.. HER İSMİ ZİKREDERKEN HANGİ İSMİ SÖYLEYECEKSEK ÖNÜNE “YA “ DİYEREK EKLEMELİ VE ESMA SÖYLENMELİDİR. ESMA-ÜL HÜSNA ZİKİRLERİ İÇİN EN UYGUN SAATLER, SABAH NAMAZINDAN SONRA GÜNEŞ DOĞANA KADAR OLAN VAKİTLERDİR. BU VAKİTLERİ İYİ DEĞERLENDİRMEK GEREKİR. 

Zikirlerinizde ve Dualarınızda bize de yer verip Allah Razı Olsun Demeniz Yeterlidir. Allah (C.C.) Dualarımızı ve Zikirlerimizi Kabul Etsin İnşallah. 1 – ALLAH (Celle Celâluhû)
Adedi : 66
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
Anlamı:Tanrı, Aydınlık ve Karanlık, Bilgi ve cehalet, Pozitif ve Negatif, İyilik ve kötülüğün tek kaynağı olan.
Yorumu:Bu bir anahtar kelimedir. Bir çok yerde ve konuda kullanılır.


2- ER RAHMAN
Adedi : 298
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
Anlamı:Affedip, merhamet eden. İnayet ve ihsanda bulunan.
Yorumu:Yardım sağlamak. İşlerin düzelmesi.Korku ya da bunalımdan kurtulmak.İsteklerin olması. Hayranlık ve saygınlık kazanmak. Kuvvetlendirici ve düzeltici esmadır.
Diğer esmalarla birleştirilirse onların güçerini de arttırır.3- ER RAHİM
Adedi : 258
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
Anlamı:Şefkat ve merhameti sınırsız olan.İnayeti her şeyi kapsayan. Yorumu : Rızk sağlamak. İnsanların arasını düzeltmek. Şifâ ve refah. Bu esma diğer bir ya da iki esma ile kombine edildiği takdirde çok daha güçlü olur.


4- EL MELİK
Adedi : 90
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
Anlamı: Yaratılmış olan her şeyin sahibi ve hükümdarı.
Yorumu:Bir insan ya da bir şeylere sahip olmak Bir kimse üzerinde etki kurmak.


5- EL KUDDÜS
Adedi : 170
Yıldızı : Jüpiter
Günü : Perşembe
Anlamı:Temiz olan. Hata ve eksikliği olmayan.
Yorumu:Kişiyi maddi, manevi sıkıntılardan kurtarır. Bolluk.  Ruhsal ve fiziksel şifâ. Ahlaken güçlenmek.


6- ES SELAM
Adedi:131
Yıldızı:Güneş
Günü :Pazar
Anlamı:Tehlikeden kurtaran. Hiçbir şeyden zarar görmeyen.
Yorumu:Rızk. Başarı. Ruhsal şifâ. Dilek ve isteklerin önemli kimseler tarafından kabul edilmesi. Zorluktan selamete çıkmak. Rahata kavuşmak. Bu esma evlenme ve evlendirme işlerinde de faydalı olur fakat bu konu için, aynı amaca uyan başka esmalarla birlikte kullanılırsa daha verimli olur.


7- EL MÜMİN
Adedi : 174
Yıldızı : Ay
Günü : Pazartesi
Anlamı:Azaptan kurtaran. Kendisine sığınanlara aman veren. İman ışığı uyandıran.
Yorumu:Dini duygu ve anlayışı arttırmak. Kişinin manen rahatlaması.8- EL MÜHEYMİN
Adedi : 145
Yıldızı : Jüpiter
Günü : Perşembe
Anlamı:Gözetici ve koruyucu.
Yorumu:Bu esma sadece sezgilerin atrmasında kullanılır.


9- EL AZİZ
Adedi : 94
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
Anlamı: Mağlup edilmeyen ve hükümlerinde mutlak galip olan.
Yorumu:Yücelticidir. İstenen bir kimse üzerinde hakimiyet kurdurtur.


10- EL CEBBAR
Adedi : 206
Yıldızı : Mars
Günü : Salı
Anlamı: Emirlerine karşı gelinemeyen. Kırıkları yenileyen.
Yorumu:Kişiyi herhangi bir konuda zorlamak. Zorlayıcı bir etki olmasına rağmen sert bir çalışma vermez, kişinin kendisi de farkında olmadan, kendi içinden geliyormuş gibi etki gösterir.


11- EL MÜTEKEBBİR
Adedi : 662
Yıldızı : Jüpiter
Günü : Perşembe
Anlamı: Büyüklüğünü herşeyde gösteren. Herşeyde büyüklüğü görülen.
Yorumu:Korunma. Korunma. Güç ve iktidar kazanmak.


12- EL HALİK
Adedi : 371
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
Anlamı:Yoktan yaratan. Her şeyi önceden belirleyen.
Yorumu:Bu esma sıkıntıdan kurtulma ve kurtarmada kullanılır fakat dünyasal amaçlarla kulanıldığı zaman fazla etkili değildir.


13- EL BARİ
Adedi : 214
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
Anlamı:Her şeyi en uygun durumda yaratan.
Yorumu: Baskıları sona erdirip, sıkıntı veren konulardan kurtarır.14- EL MUSAVVİR
Adedi : 336
Yıldızı : Ay
Günü : Pazartesi
Anlamı:Şekil veren.
Yorumu: Sanat ve meslekte başarı. Herhangi bir şeyi oluşturmak. İstenen bir kimsenin rüyasına girmek. Kadınların kolay doğum yapması. Bu esma senkronizasyon sağlayıcı olarak da kullanılır. Mesela birden fazla kişi bir arada belli bir çalışma veya sadece zikir yapacaklarsa çalışmaya bu esma ile başlamak kişileri zihinsel ve enerji olarak aynı sviyeye akort eder. Aynı şekilde herhangi bir varlık davetinde resmi çalışmadan önce bu semenın sıkça zikredilmesi varlığğım materyalize olmasına yardımcı olacağı gibi, kişi ve varlığı senkronize ederek kolay anlaşılmasını da sağlar. Batı majisi tarzında imajinasyon ağırlıklı çalışmalar yapılırken bu esmanın kullanılması istenilen imajların, mesela hedef kişinin kalıbının ve ruhsal varlığının şekillenmesine yardımcı olduğu gibi kişinin kendi üzerindede etkin olarak vizyon türü şeylerin şekillenip, kolay görülmelerinede yardım eder.15- EL GAFFAR
Adedi : 1281
Yıldızı : Venüs
Günü : Cuma
Anlamı: Affı sınırsız olan. Kendisine, kulun günahlarını unutturan.
Yorumu:Kişileri barıştırma ve sakinleştirmek.


16- EL KAHHAR
Adedi : 306
Yıldızı : Mars
Günü : Salı
Anlamı:Her istediğini yapmaya gücü yeten.
Hükümlerinde galip ve hakim olan. 
Yorumu:Başka birisine sıkıntı ve kahır çektirmek. Kişinin kendisini disipline edip, istemediği hislerden kurtulması. Bu esmayı kişinin kendi üzerinde aşırı kullanması seks itilimlerini öldürür.


17- EL VEHHAB
Adedi : 14
Yıldızı : Venüs
Günü : Cuma
Anlamı: Nimetleri karşılıksız ihsan eden.
Yorumu: Rızk ve maddi çıkar sağlamak.


18- ER REZZAK
Adedi:308
Yıldız:Venüs
Günü : Cuma
Anlamı: İhtiyaç duyulan her şeyi veren.
Yorumu: Rızk sağlamak. Para kazanmak. Dünyasal menfaat ve bolluk.


19- EL FETTAH
Adedi : 489
Yıldızı : Merkür
Günü : Çarşamba
Anlamı: Kapıları açan. Zorlukları çözen.
Yorumu: Rızk. Evlilik çalışmaları için iyidir fakat vefkinin hazırlanması şarttır. Bu esmanın gerek başka boyutlarla iletişim kurmak gerek Astral aleme kapılar açmak gibi işlerde kullanılması mümkündür. Mesela bir başka boyuttan bir varlık davet edilirken resmi çalışmaya bu esma da dahil edilip, çalışma öncesi uygun görüldüğü kadar zikredilmesi mümkündür. Bu esmanın Musavvir ismi ile birleştirilmesi özellikle davet çalışmalarında çok faydalıdır.20- EL ÂLİM
Adedi:150
Yıldızı:Jüpiter
Günü :Perşembe
Anlamı: Her şeyi bilen. Bilimi sınırsız ve kendisine has olan.
Yorumu: Bu esmanın, çocukların ve gençlerin eğitimde ve imtihanda başarılı olmaları için kullanılması mümkündür.


21- EL KAABID
Adedi :903
Yıldızı : Jüpiter
Günü : Perşembe
Anlamı: Sıkan. Daraltan.
Yorumu: İstenen bir kimseye büyük sıkıntılar vermek.


22- EL BASIT
Adedi : 72
Yıldızı : Venüs
Günü : Cuma
Anlamı: Açan. Genişleten.
Yorumu: Ruhsal şifâ. Ruhsal güzellik ve rahatlık.23- EL HAFID
Adedi : 1481
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
Anlamı: Alçaltan, yokluğa, hastalığa, cehle dönüştüren. (Başka bir anlatımla: Her şeyi negatif hale sokan).
Yorumu: Kişiye lanet. İş bozmak. Yok etmek.


24- ER RAFİ
Adedi : 351
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
Anlamı: Yükseltip, kaldıran. Dereceleri arttıran. (Başka bir ifadeyle: Her şeyi pozitife dönüştüren).
Yorumu: Güç ve itibar kazanmak. İktidar sahibi olmak.


25- EL MUİZ
Adedi : 117
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
Anlamı: İzzet veren. Şereflendiren.
Yorumu: İtibar ve şeref kazanmak. Bu esma ile yapılacak olan çalışmalar, “Muidül Muiz” şeklinde yapılırsa çok daha etkili olur.26- EL MÜZİLL
Adedi : 770
Yıldızı : Mars
Günü : Salı
Anlamı: Kötü ve sefil eden. Süründüren. İktidar ve şerefi alan. Sıkıntı çektiren.
Yorumu: Düşmana üstün gelmek.


27- ES SEMİ
Adedi :80
Yıldızı : Jüpiter
Anlamı: Herşeyi duyan.
Günü : Perşembe
Yorumu: Yardım etmek. Ruhsal ve psikolojik sağlığa yardımcıdır. 


28- EL BASİR
Adedi : 302
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
Anlamı: Herşeyi gören.
Yorumu: Kişinin zihninin açılması. 29- EL HAKEM
Adedi : 68
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
Anlamı: Hakkı yerine getiren. Hakla hükmeden.
Yorumu: İsteklerin kabul edilmesi ve hukuksal işler. Mahkemeler.


30- EL ADİL
Adedi : 104
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
Anlamı: Sınırsız adaletli.
Yorumu: Bu esmanın, diğer esmalarla birleştirilerek, kişiyi yükseltici güç olarak kullanılması mümkündür.


31- EL LATİF
Adedi : 129
Yıldızı : Venüsir.
Günü : Cuma
Anlamı: Her şeyin bütün inceliğini bilen. En ince şeyleri yaratan.
Yorumu: Dileklerin olması. Sevgi ve beğeni kazanmak. Astral kontaklar kurmak. Cin, ruh ve diğer varlıkların çağırılışı. Şifâ. Klasik yorumların aksine bu esma ölüm veya kahır gibi sert çalışmalar vermez.32- EL HABİR
Adedi : 812
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
Anlamı: Herşeyin gizli yanını bilen. 
Yorumu: Bu esma, klasik yorumlarda görülebileceği gibi, kişinin istihare denilen yö ntemle bir şeyi kendi rüyasında görmesinden ziyade, başka bir insanın rüyasına girmek için kullanılır. Sert etkili esmalarla birleştirildiği takdirde istenen kimsenin evinde poltegeist olaylara, kabuslara ve uykuda korkmalara sebep olur.


33- EL HALİM
Adedi : 88
Yıldızı : Satürn
Günü : Cumartesi
Anlamı: Affı ve bilimi sınırsız olan.
Yorumu: Fazla yaramaz çocukları sakinleştirmekte kullanılır.34- EL AZİM
Adedi : 1020
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
Anlamı: Büyüklüğü sınırsız olan.
Yorumu: Kişinin sabrını yükseltmek ve İşinde terfii etmesi.


35- EL GAFUR
Adedi : 1286
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
Anlamı: Suç ve günahları unutturup, bağışlayan.
Yorumu: Gaffar ismi ile aynidir. Sakinlik kazanmak ve karşılaşılan insanları rahatlatmak için kullanılır.


36- EŞ ŞEKÜR
Adedi : 526
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
Anlamı: Hoşnutluğu için yapılanların mükafatını veren.
Yorumu: Rızk ve şans. Samed ismiyle ayni.37- EL ÂLÎ
Adedi:110
Yıldızı:Güneş
Günü : Pazar
Anlamı: Yüceliği ve Bilimi sonsuz olan.
Yorumu: Kişiyi yüceltmek ve özellikle iş alanında belli sınıflara yükseltmek için kullanılır. Bu esma sert esmalar ve aksi niyetle kullanılırsa etkisi tam olarak tersine döner.


38- EL KEBİR
Adedi : 232
Yıldızı : Jüpiter
Günü : Perşembe
Anlamı: Büyüklüğü kendisinden başkasınca bilinmeyen.
Yorumu: Saygı ve itibar kazanmak.
39- EL HAFİZ
Adedi : 998
Yıldızı : Satürn
Günü : Cumartesi
Anlamı: Herşeyi saklayan. Kaza ve beladan koruyan.
Yorumu: Koruma ve korunma.40- EL MÛKİT
Adedi:550
Yıldızı:Güneş
Günü : Pazar
Anlamı: Rızkları verip, ulaştıran.
Yorumu: Rızk ve kişiyi zenginleştirmek.


41- EL HASİB
Adedi : 80
Yıldızı : Venüs
Günü : Cuma
Anlamı: Herşeyin hesabını tutan.
Yorumu: Parayla ilgili işlerde kullanılır. Paranın çoğalması ve belli bir düzeye gelmesi.


42- EL CELİL
Adedi : 73
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
Anlamı: Şanı, azameti, ululuğu büyük olan.
Yorumu: Güçlü olmak. İnsanlar üzerinde etki sağlamak.43- EL KERİM
Adedi:270
Yıldız:Venüs
Günü : Cuma
Anlamı: Keremi sınırsız derecede bol olan. Yorumu : Para için kullanılır fakat bu esmayı kişi ancak kendisi için kullanabilir. Başka birisi adına çalışılamaz.


44- ER RAKİB
Adedi : 312
Yıldızı : Venüs
Günü : Cuma
Anlamı: Herşeyin üzerinde gözcü olan ve herşeyi murakabesi altında tutan.
Yorumu: Koruma, korunma. Hafızayı güçlendirmek. Manyetik güç kazanmak. Mistik anlayışı arttırabilmek. Başka esmalarla birleştirildiği takdirde sevgi ve cinsel baştan çıkartma işlemlerinde kullanılabilir.45- EL MÜCİB
Adedi:55
Yıldızı:Jüpiter
Günü : Perşembe
Anlamı: İstekleri veren.
Yorumu: Sevgi ve beğeni kazanma işlemlerinde kullanılır fakat fazla etkili değildir.


46- EL VASÎ
Adedi : 137
Yıldızı : Ay
Günü : Pazartesi
Anlamı: Asla darlığa düşmeyen ve çok hoşgörülü olan.
Yorumu: Sağlık. Rızk. Ahlaki değerlerde güçlenme. Bolluk. Bu esma kullanan kişiye iyimserlik ve aşırı güven verdiği için aldatıcı olabilir. Eğer kötü amaçlarla, dağıtıcı olarak kullanılırsa darmadağın eder. Bunu, hedef kimseye aşırı güven duyguları vererek yapar.47- EL HAKİM
Adedi:78
Yıldızı:Venüs
Günü : Cuma
Anlamı: Emir ve işleri hikmetli olan.
Yorumu: İnsanı yönetici konumlara getirir. Bir insanı çevreden ya da bir yerden def etmek için de kullanılır. Bir insana hakim olmayı da sağlar.48- EL VEDÛD
Adedi : 20
Yıldızı : Ay
Günü : Pazartesi
Anlamı: Sevilip, dostluğu kazanılmaya en fazla layik olan.
Yorumu: Barıştırma. Aşk. Sevgi. Cinsel baştan çıkartmalar.


49- EL MECİD
Adedi : 57
Yıldızı : Venüs
Günü : Cuma
Anlamı: Şanı, şerefi, parlaklığı yüce olan. 
Yorumu: Rızk sağlamak. Otorite ve ikdidar kazanmak.50- EL BAİS
Adedi:573
Yıldızı:Güneş
Günü : Pazar
Anlamı: Sebep olan. Ölüleri dirilten.
Yorumu: Alacağını kurtarmak.


51- EŞ ŞEHİD
Adedi : 319
Yıldızı : Jüpiter
Günü : Perşembe
Anlamı: Her zamanda ve her mekanda hazır bulunan.
Yorumu: İtibar kazanmak. ******luğu geliştirmek.


52- EL HAKK
Adedi : 108
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
Anlamı: Varlığı değişmeden duran.
Yorumu: Yalandan korunma.53- EL VEKİL
Adedi:66
Yıldızı:Venüs
Günü : Cuma
Anlamı: Kendisini vekil kılanların bütün işlerini yapan.
Yorumu: İşini başkasına yaptırmak. Birisini kendine temsilci kılmak.


54- EL KAVÎ
Adedi : 116
Yıldızı : Mars
Günü : Salı
Anlamı: Yenilmeyen. Güçlü olan.
Yorumu: Vücut direnci sağlar. Diğer esmalar için güçlendiricidir.


55- EL METİN
Adedi : 500
Yıldızı : Venüs
Günü : Cuma
Anlamı: Çok sağlam olan.
Yorumu: Şifâ ve dayanıklılık.56- EL VELÎ
Adedi:46
Yıldızı:Satürn
Günü : Cumartesi
Anlamı: Şefkat ve iyilik gösteren.
Yorumu: Hikmet sahibi olmak. Şifâ ve şifâcılık.


57- EL HAMİD
Adedi : 66
Yıldızı : Jüpiter.
Günü : Perşembe
Anlamı Tek öğülüp, hamdedilecek olan.
Yorumu: Kişiyi yüceltmek. Şifâ. Sosyal seviyede, meslekte yükselmek.


58- EL MUHSÎ
Adedi : 148
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
Anlamı: Her şeyin sayısını bilen.
Yorumu: Zeka kazanmak.59- EL MÜBDİ
Adedi:57
Yıldızı:Jüpiter
Günü : Perşembe
Anlamı: Herşeyi ilk başta, örneksiz olarak yaratan.
Yorumu: Başarı kazanmak.


60- EL MUİD
Adedi : 124
Yıldızı : Satürn
Günü : Cumartesi
Anlamı: Yok ettikten sonra tekrar dirilten. 
Yorumu: Kişinin mevkii ve üstünlük kazanması.


61- EL MUHYÎ
Adedi : 68
Yıldızı : Venüs
Günü : Cuma
Anlamı: Dirilten. Can veren.
Yorumu: Şifâ ve Şifâcılık.62- EL MÜMÎT
Adedi:490
Yıldızı:Mars
Günü : Salı
Anlamı: Öldüren, mahveden. Ölümü meydana getiren.
Yorumu: Kahhar ile birleştirildiği takdirde çok etkili olur.


63- EL HAYY
Adedi : 18
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
Anlamı: Diriliği sınırsız olup, herşeye hayat veren.
Yorumu: Fiziksel güçlenme ve hedef alınan kimseyi geliştirmek.


64- EL KAYYUM
Adedi : 150
Yıldızı : Jüpiter
Günü : Perşembe
Anlamı: Varlığıyla evreni ayakta tutan.
Yorumu: Beğeni ve saygınlık kazanmak.65- EL VACİD
Adedi:14
Yıldızı:Satürn
Günü : Cumartesi
Anlamı: İstediğini, istediği anda bulan.
Yorumu: Kişinin, başka birisinin kendisni terk etmesine engel olması.


66- EL MACİD
Adedi : 48
Yıldızı : Venüs
Günü : Cuma
Anlamı: Parlaklığı büyük, cömertliği sonsuz olan.
Yorumu:Yükselme ve işlerin iyiye gitmesi.


67- EL VAHİD-ÜL-AHAD
Adedi : 63
Yıldızı : Mars
Günü : Salı
Anlamı: Tek olan. Benzeri ve ortağı olmayan. 
Yorumu: Rızk, saygınlık ve iktidar kazanmak.68- ES SAMED
Adedi:134
Yıldızı:Jüpiter
Günü : Perşembe
Anlamı: İstekleri veren. Izdırapları gideren. 
Yorumu: Şans açılması. Rızk. İstenilen şeyleri elde etmek için başka esmalarla birleştirilerek kullanılır.


69- EL KÂDİR
Adedi : 305
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
Anlamı: Her istediğini yapabilen.
Yorumu: Güç ve kuvvet kazanmak. Düşmandan korunmak. Bilim ve sanatta başarı.


70- EL MUKTEDİR
Adedi : 744
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
Anlamı: Her varlığı kendi gücü altında tutan.
Yorumu: Başarı. Şifâ. Kişinin, eşini kendisine bağlaması. Kahhar ile birleştirilerek kahır işlerinde güçlü olur.71- EL MUKADDİM
Adedi:184
Yıldızı:Satürn
Günü : Cumartesi
Anlamı: İstediğini öne alan. İleriye geçiren.
Yorumu: İstenen bir kimseyi, istenen yere getirmek fakat başka esmalarla birleştirilmesi gereklidir.


72- EL MUAHHİR
Adedi : 847
Yıldızı : Satürn
Günü : Cumartesi
Anlamı: Geri bırakan. Geciktiren.
Yorumu: Ayırıcı ve dağıtıcı güçtür. Diğer sert etkili bir esma ile çok güçlü olur. Kişileri, aşırı şeyler yaptırıp, dağıtarak ayırır.Veya birleştirilen esmaya göre kötülük ve büyük belalar çıkartarak ayırır. Bu esma ayrıca, birilerinin, bir yerden çıkmalarını da sağlar.73- EL EVVEL
Adedi : 37
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
Anlamı: Herşeyin evveli.
Yorumu: Bazı duaların gerçekleşmesinde ya da yapılan operasyonların hedefe ulaşmasında hızlandırıcıdır.


74- EL AHİR
Adedi : 801
Yıldızı : Mars
Günü : Salı
Anlamı: Sonsuz.
Yorumu: Düşmandan kurtuluş için kullanılır fakat birden bire olan bir kurtuluş sağlamaz. Biraz uğraşarak kurtulma verir.


75- EZ ZAHİR
Adedi : 1106
Yıldızı : Satürn
Günü : Cumartesi
Anlamı: Her yerde görülen ve her yere tecelli eden.
Yorumu: Sezgi. Zafer kazanmak. İstihare, yani istenen bir şeyin rüyada cevabını görmek.76- EL BATIN
Adedi : 62
Yıldızı : Ay
Günü : Pazartesi
Anlamı: Gizli, görünmez olan.
Yorumu: Bir olayın gizli kalmasına yarar ve başkaları tarafından öğrenilmesini önler.


77- EL VALÎ
Adedi : 47
Yıldızı : Güneş
Anlamı: Evreni tek başına idare eden.
Yorumu: Güç arttırmak. Güçlenmek. İşinde terfii etmek.


78- EL MÜTEALÎ
Adedi : 551
Yıldızı : Satürn
Günü : Cumartesi
Anlamı: Herşeyden üstün ve münezzeh olan. 
Yorumu: Zafer kazanmak.79- EL BERR
Adedi : 202
Yıldızı : Venüs
Günü : Cuma
Anlamı: İyilik ve ihsanı sınırsız olan. Hoşgörülü olan.
Yorumu: Ahlak temizliği ve korunma.


80- ET TEVVÂB
Adedi : 409
Yıldızı : Jüpiter
Günü : Perşembe
Anlamı: Tevbeleri kabul eden.
Yorumu: Ahlak ve rızk kazanmak.


81- EL MÜNTEKİM
Adedi : 630
Yıldızı : Mars
Günü : Salı
Anlamı: Ceza veren. Acizlerin intikamını alan.
Yorumu: Bu esma niyete göre hem kahır hem de şifâ işlerinde kullanılır.82- EL AFÜVV
Adedi:165
Yıldız:Güneş
Günü : Pazar
Anlamı: Suçları affeden.
Yorumu: Kişiyi çevre baskısından kurtarır. Mesela aile ya da kadınları koca baskısından kurtarmak için kullanılır. Bir anlamda, saptırıcı olarak da kullanmak mümkündür.


83- ER RAUF
Adedi : 387
Yıldızı : Satürn
Günü : Cumartesi
Anlamı: Acıyan. Şefkat ve merhamet eden. 
Yorumu : Sevgi


84- EL MALİK EL MÜLK
Adedi : 212
Yıldızı : Merkür
Günü : Çarşamba
Anlamı: Mülkün ebedi sahibi.
Yorumu: Mülk edinmek.


85- ZÜL CELALİ VEL İKRAM
Adedi:1100
Yıldızı:Güneş
Günü : Pazar
Anlamı: Büyüklük ve kerem sahibi.
Yorumu: Aşk. Sevgi. Saygınlık ve hayranlık kazanmak. 


86- EL MUKSİT
Adedi : 209
Yıldızı : Jüpiter
Günü : Perşembe
Anlamı: Herşeyi uyumlu ve yerinde yapan.
Yorumu: Rızk ve kişiyi zenginleştirmek.


87- EL CAMÎ
Adedi : 114
Yıldızı : Jüpiter
Günü : Perşembe
Anlamı: İstediğini, istediği an ve yerde toplayan.
Yorumu: Bir araya toplamak bir çok şeyde olur. Bu esmanın kullanım niyetine göre, istenen iş için uygun bir esma ile birleştirilmesi gerekir.88- EL GANÎ
Adedi:1060
Yıldızı:Güneş
Günü : Pazar
Anlamı: Zenginliği sınırsız olan.
Yorumu: Rızkı çoğaltan. Bereketlendiren.


89- EL MUGNÎ
Adedi : 1005
Yıldızı : Venüs
Günü : Cuma
Anlamı: İstediğini, istediği kadar zengin eden. 
Yorumu: Rızk ve parayı bereketlendirmek.


90- EL MANÎ
Adedi : 161
Yıldızı : Satürn
Günü : Cumartesi
Anlamı: Engel olan.
Yorumu: Engel olmak. Korunma. Düşmandan kurtuluş. İstenen, daha doğrusu, istenmeyen işe uygun bir esma ile birleştirilmelidir.91- ED DARR
Adedi:1001
Yıldızı:Mars
Günü : Salı
Anlamı: Keder ve sıkıntı verici şeyler yaratan.
Yorumu: Kahır. 


92- EN NAFÎ
Adedi : 201
Yıldızı : Satürn
Günü : Cumartesi
Anlamı:Olumlu ve fayda sağlayıcı şeyler yaratan.
Yorumu:İş konularında yükseltici olarak kullanılır.


93- EN NUR
Adedi : 256
Yıldızı : Jüpiter
Günü : Perşembe
Anlamı: Evreni, varlığıyla aydınlatan. Akıl ve idrak veren.
Yorumu: Kişiyi yüceltir ve arıtır.94- EL HÂDİ
Adedi:20
Yıldızı:Güneş
Günü : Pazar
Anlamı: Yön veren.
Yorumu: Barıştırma. Terfi. İstenen kimseyi yönlendirmek. 


95- EL BEDİİ
Adedi : 86
Yıldızı : Jüpiter
Günü : Perşembe
Anlamı: Alemleri yoktan yaratan.
Yorumu: İşinde terfii etmek fakat yüceltici değildir. Ufak konularda kullanılır.


96- EL BAKİ
Adedi : 113
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
Anlamı: Sonsuz olan. Devam edecek olan.
Yorumu: Sağlık kazanmak. Dileklerin yerine gelip, sürekli olmaları.97- EL VARİS
Adedi : 707
Yıldızı : Venüs
Günü : Cuma
Anlamı: Herşeyin sahibi.
Yorumu: Kendine ait olanı almak.


98- ER REŞİD
Adedi : 514
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
Anlamı: Bütün işleri kendi takdirine göre yürütüp, sona ulaştıran. 
Yorumu: Ahlak güzelliği.


99- ES SABUR
Adedi : 298
Yıldızı : Güneş
Günü : Pazar
Anlamı: Sınırsız sabrı olan.
Yorumu: Sabır ve sabırdan gelen başarı.

Not:(Alıntı)Bu yorumlar Havasın Derinlikeri kitabından alıntı yapılarak hazırlanmıştır.Vefk ve zikir çalışmalarında yönlendirme ve talep için kullanılır.Olumsuz kullanımlardan sakınılması insan için yerinde olur.

ALLAH KABUL ETSİN İNŞALLAH.. 

Share this content:

Yorum gönder