Şimdi yükleniyor

ESMA’ÜL HÜSNA’NIN HİZMET MELEKLERİ

ESMA’ÜL HÜSNA’NIN HİZMET MELEKLERİ

Merhaba! Konumuz, esmalar ve hizmet meleklerinin kıymeti ve değeri üzerine. Esmalar, Allah’ın sıfatlarını ve güçlerini temsil ederken, hizmet melekleri ise insanlara yardım etmek ve korumakla görevli meleklerdir.

Bu konuda anlatılanlar, esmaların ve hizmet meleklerinin insanlarla olan ilişkisini vurgulamaktadır. Bu ilişkinin kuvvetlenmesi için sürekli oruç, riyazat ve halvet gibi ibadet ve manevi pratikler önerilmektedir. Bununla birlikte, bu ibadetlerin sadece bedensel değil, aynı zamanda ruhsal bir temizlikle gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Önerilen uygulamalar arasında uzun ve sürekli oruç, halvet ve riyazat gibi manevi disiplinler bulunmaktadır. Ayrıca, hizmet melekleriyle daha yakın bir ilişki kurabilmek için güzel tütsüler yakılması ve bu süreçlerde gusül ve abdestin önemine değinilmektedir.

Esmalar ve hizmet melekleriyle dost ve kardeş olabilmek için manevi çalışmaların önemli olduğu vurgulanmaktadır. Bu çalışmaların düzenli ve istikrarlı bir şekilde yapılması, manevi yükselişe ve hizmet melekleriyle daha yakın bir ilişkiye giden yolda önemli bir adımdır.

ya ALLAH CC(Kihal) bu melek ruhani meleklerin efendisidir
ya RAHMAN(Zeryal)rahmete vekalet eder
ya RAHİM(Azmiyail)Mikail aleyhishisselamın emrindedir
el MELİK(Fasil)rahmet meleklerinin enbüyügüdür
el KKUDDÜS(Enyail)
es SELAM(Deriyail)Cebrail aleyhisselamın emrindedir
el MÜMİN(Hakyail)
el MÜHEYMİN(Katyail)Cebrail aleyhisselamın emrindedir
el AZİZ(Menciyail)Cebrail aleyhisselamın emrindedir
elCABBARÜL MÜTEKEBBİR(Sıdıkyail)İstafil alehisselamın emrindedir
el MÜTEKEBBİR(Hatyail)
el HALİK(Hakyail)Mikail aleyhisselamın emrindedir
el BARİU(Selsail)Azrail aleyhisselamın emrindedir kahır melegidir
el MÜSAVVİR(Hekyail)Cebrail aleyhisselamın emrindedir bu melegin görevi yaratılan alemlere bilgi indirmek yaratılacakların şekil ve redim lerini hazırlamaktır
el GAFFAR(Ceriyail)
el KAHHAR(Vahyail)
el VEHHAB(Hital)Mikail aleyhisselamın emrindedir Hital meleginin emrinde 4 kumandan melek bunların her birinin 45 melek sırasını kumanda etmekte ve her sırada 45000 melek emre hazır beklemektedir SÜLEYMAN nebiyi mülk sabiyapan bu esmadır
el RAZZAK(Yehvail)bu melek nekadar canlı varsa tümünün rızıklarını taşımaktadır emrinde4 kumandan bulunur her biri 308 sıra her sırada 308000 melek bulunmaktadır
el FETTAH(Lehyail)
el ALİM(Lütfiyail)
el KABİD(Serhil)Azrail aleyhisselamın emrindedirSerhil meleginin emrinde 4 kumandan bulunur her kumandanın 903 sıra her sırada 903 ruh alıcı melek bulunmaktadır ruhları teslim almaktan başka işleri yoktur
el BASIT(Batyail)
el HAFİD(Akyail)
el RAFİ(Merkıyail)emrinde 4 kumandan herbiri351sıra her sırada 351000 melek bulunmaktadır bu melekler kullara musallat olan musibet ve illetleri def etme işyle ugraşırlar
el MUİZ(Mutyail)
el MÜZİL(Ehcafil)İsrafil aleyhisselamın emrindedir
el SEMİ(Katyail)
el BASİR(Hartyail)
el HAKEM(Hatyail)
el ADİL(Hamyail)
el LATİF(Atıfyail)
el HABİR(Asiyail)
el HALİM(Cehtiyail)
el AZİM(Harftıyail)
el GAFUR(Henyail)
el ŞEKÜR(Atıfyail)
el ALİY(Atyail)
el KEBİR(Efyail)
el HAFİZ(Heryail)
el MUKİT(Kutyail)
el HASİB(Mıtyail)
el CELİL(Cehtıyail)
el KERİM(Merkıyail)
el RAKİB(Samsımail)
el MUCİB(Hetyail)
el VASİ(Talhıyail)
el HAKİM(Derdyail)
el VEDÜD(Hiyhal)Cebrail aleyhisselamın emrindedir
el MECİD(Retyail)
el BAİS(Yahtıyail)
el ŞEHİD(Nuryail)emri altında4kumandan her birinin 219 sıra her sırada 219000 melekbulunur görevleri yaratılan kulların yaptıklarına yaşantılarındaki amellerine tanık olarak şahadette bulunmaktır
el HAKK(Sarfyail)
el VEKİL(Kehyal)
el KAVİ(Mutyail)
el METİN(Kısıryail)
el VELİY(Kiryail)
el HAMİD(Bıtyail)
el MUHSİ(Kahıtyail)
el MÜBDİU(Kehyail)
el MUİD(Hasyail)
el MUHYİ(Keryail)
el MÜMİT(Feratyail)
el HAYY(Hahtıyail)
el KAYYUM(Cehtıyail)
el VACİDU(Hatyail)
el MACİD(Rukyail)
el AHAD(Hinyail)
el FERD(Cehtıyail)
el SAMED(Nuryail)
el KADİR(Hehtıyail)
el MÜAHHAR(Cebracil)
el EVVEL(Derdyail)
el MUKTEDİR(Hacfiyail)
el MUKADDEM(Ka yail)
el AHİRU(Dehyail)
el ZAHİRU(Ahyail)
el BATIN(Bıtyail)
el VELİ(Ehyail)
el MÜTEAL(Miyail)
el BİRRÜ(Fetyail)
el TEVVAB(Mihail)
el MÜNTEKİM(Anyail)
el AFÜV(Hadyail)
el RAUF(Cehyail)
MALİKÜL MÜLKÜ ZÜLCELALİ VEL İKRAM(Rumyail)
el MUKSIT(Velhiyail)
el CAMİU(Rükyail)
el GAMİY(Remyail)
el MUGNİ(Hehyail)
el MANİU(Remyail)
el DAR(Hemastail)
el NAFİU(Tahtıyail)
el NUR(Hehtıyail)
el BAKİ(Tugyail)
el VARİS(Hezyail)
el SABUR(Hehyail)

Share this content:

Yorum gönder