Şimdi yükleniyor

EZBER DUASI

EZBER DUASI

Bir konu da çalışmaya başlamadan önce veya ezber yapmaya başlamadan önce bu dua okunur sonra ders çalışmaya veya ezber çalışmaya başlanır.

Bismillâhirrahmânirrahîm.Hâfizû alas salavâti ves salâtil vustâ ve kûmû lillâhi kânitîn. Velâ yeûdühü hifzuhümâ ve

hüvel aliyyül azîm. Fessâlihâtü kânitâtün hâfizâtün lil ğaybi bimâ hafezallâh. Femâ

erselnâke aleyhim hafîzâ. Verrabbâ niyyûne vel ahbâru bimas tahfizû min kitâbillâhi ve

kânû aleyhi şühedâ’.

Vahfezû eymâneküm. Ve yürsilü aleyküm hafize. Vehüm alâ salâtihim yühâfizûn. Veanne

ena aleyküm bi hafîz. Ve mâ cealnâke aleyhim hafizâ. Vel hâfizûne li hudûdillâhi ve beşşirilmü’minîn. İnne rabbî alâ külli şeyin hafîz. Ve ben

ne aleyküm bi hafîz. Ve innâ lehû le

hâfızûn. İnnî hafîzün âlim. Ve innâ lehû le hâfizûn. Fallâhü hayrun hâfizan ve hüve erhamürrahimîn. Ve nemîru ehlenâ ve nahfezu ehânâ. Ve mâ künnâ lil ğaybi hâfizîn.Lehü muakkıbâtün min beyni yedeyhi ve min halfihi yahfezû nehü min emrillâh. İnnânahnü nezzelnaz zikra ve innâ lehü le hâfizûn. Ve hafiznâhâ min külli şeytânin racîm. Ve

cealnes semâe sakfan mahfûzâ. Ve künnâ lehüm hâfizîn.Vellezînehüm li fürûcihim hâfizûn.Vellezînehüm alâ salâvatihim yühâfizûn.Ve yahfezû fürûcehüm. Ve yahfezne fürûcehünne.

Vel hâfizîne fürûcehüm vel hâfizât. Ve rabbüke alâ külli şeyin hafîz. Ve hifzan min küllişeytânin mârid. Ve hifzan zâlike takdîrul azîzil alîm. Vellezî nettehazû min dûnihi evliyâ

allahü hafızun aleyhim.Femâ erselnâke aleyhim hafîzâ. Hâzâ mâ tûadûne li külli evvâbin hafîz. Vellezînehüm lifürûcihim hâfizûn. Vellezînehüm alâ salâtihim yü hâfizûn. Ve inne aleyküm le hâfizîn.Kirâmen kâtibîn. Ya’lemûne mâ tefalûn. Ve mâ ürsilû aleyhim hâfizîn. Vallâhü min verâihimmuhî 

T. Bel hüve Kurânun mecid. Fî levhin mahfûz. İn külli nefsin lemmâ aleyhâ hâfiz.

Ni’mel hâfizullâh. Ni’mel kâdirullâh. Fekadernâ feni’mel kâdirûn

Share this content:

Yorum gönder