Şimdi yükleniyor

İZAFİYET TEORİSİNİ EİNSTEİN DEĞİL MÜSLÜMAN KİNDİ BULDU!

İZAFİYET TEORİSİNİ EİNSTEİN DEĞİL MÜSLÜMAN KİNDİ BULDU!

Herkese selamlar;

Çok uzun süredir insanlık zaman kavramını konuştu durdu…

Acaba gerçekten zaman var mıdır? Zaman sadece bir algı mıdır ? Yoksa zaman izafimidir gibi sorular bilim insanlarını uzun süre meşgul etti…

Yakın dönemin ünlü bilim insanları olan Galileo, Newton, Einstein ve Stephen Hawking gibi kişiler bu sorunun cevabını uzun süre aradılar…

Elbette hepsinin de kendine has bir teori sistemi vardı bu konuyla ilgili…

Örneğin, Einstein’ın rölativite kuramına göre, zaman sabit değildir, hıza bağlı olarak uzar veya kısalır.

İşte Einstein zamanın göreceliğini bu şekilde izah eder ve günümüzde kabul edilen de bu kuramdır…

Ancak zamanın göreceliğini biz farklı bir kaynaktan daha öğreniyoruz…

Kur’an’ı Kerim’den…

Allah, günümüzden 1400 yıl önce Kuran-ı Kerim’i bir rehber olarak indirmiştir. İnsanlığın bilim ve teknoloji ile daha yeni kavramaya çalıştığı birçok ilmi 600’lü yıllarda insanlara vahiy sonucu bildirmişti.

Ve zamanın izafiliği de bunlardan bir tanesi…

Allah Kur’an’ı Kerim’de zamanın izafiliğini bir çok yerde örnekler ile anlatmıştır…

Örneğin onlardan en bilineni yedi uyurlar olayıdır…

Ashab-ı Kehf olarak da bilinen yedi uyurlar hakkında ki ayette zamanın izafiliği yani değişkenliği hakkında gösterilebilecek ayetlerden belki de en önemlisidir.

Melekler ve Ruh, süresi elli bin yıl olan bir günde/dönemde O’na yükselirler. Meariç Suresi dördüncü ayet…

Bu ayette de Melekler alemiyle, insanlar aleminin arasında ki zaman algısının çok farklı olduğuna işaret etmekte…

Kuran, değişik durumlarda “gün” kavramının değişeceğini, “bir günün” elli bin yıla eşit olabileceğini söylemiştir.

Yüzlerce yıl muhtemelen “Acaba böyle bir şey nasıl olabilir?” itirazlarıyla karşılaşmış olan bu ayetlerin, aslında ne kadar önemli gerçeklere işaret ettiği son yüzyılda anlaşılmıştır.

Yani Kuran’da zamanın göreceliği yani zamanın her yerde aynı hızda akmadığı işaret edilmiştir.

Einstein’ın teorisine göre zaman uzay dokusuna örülmüş şekildedir. Uzay zaman dokusunun değişmesi ile zamanın akışı da değişebilir.

Zamanın akışı 2 faktöre bağlıdır. Hıza ve yerçekimine; Hız ve yerçekimi kuvveti arttıkça zaman yavaşlar.

Şimdi gelelim önemli konuya, günümüzde bazı kişiler, madem Kur’an 1400 yıl önce zamanın izafiliğini biliyordu da, Eintein açıklayana kadar neden bir müslüman açıklamadı kardeşim diye eleştirilerde bulunuyor…

Oysa gerçek hiç öyle değil… Einstein’den tam 1000 yıl önce bir müslüman bilim insanı, Kur’an’ı Kerim’i temel alarak zamanın izafi yani değişken olabileceğini açıklamıştır zaten…

O kişi müslüman bilim insanı Ebu Yusuf El Kindi’dir….

El Kindi felsefe, tıp, matematik astronomi, ilahiyat, psikoloji, fizik, kimya ve müziğe kadar pek çok bilim dalında eser yazan bilim insanıdır…

Kindî, düşünce alanından başka konularda da alim bir kişiydi. Farabi ve İbn-i Sina‘nın çalışmalarına rağmen, kendisi de yaşadığı asrın Büyük Müslüman Filozofları arasında sayılmıştır.

Kindî felsefeden tıbba, matematikten astronomiye, ilahiyattan siyasete, psikolojiden diyalektiğe, astrolojiden kehanete ve optikten kimyaya kadar yirmi ayrı dalda eser vererek sayıları 277’yi bulan bir külliyat oluşturmuştur.

Akla büyük bir yer veren Meşşaîlik felsefesini ilk başlatan kişi de olan Kindî’nin 17 eseri Latinceye, 4’ü İbraniceye tercüme edilmiştir. Mekân ve hareketin izafi olduğun-u, zamanın cisim ve hareketten ayrı düşünülemeyeceğini söylemiştir. “Yavaş dediğimiz şey, uzun zaman içinde belli bir mesafenin kat edilmesidir. Hızlılık ise kısa zaman içinde aynı mesafenin kat edilmesidir” demiştir.

Yani aslında zamanın izafi olduğunu Einstein’dan en az 1000 yıl önce Kur’an’ı Kerim’i araştırarak bulmuş ve açıklamıştır.

Einstein ise bu bu olguyu teoriye oturtmuş kişidir… Elbette ki emeği büyüktür… Zira Kur’an akletmez misiniz der ve bu akletme işidir…

Yani bakmayın siz birilerinin “madem Kur’an’da vardı niye bu güne kadar ortaya çıkmadı” demelerine, onlar bilmiyor diye ortaya çıkmadı sayılmıyor haliyle…

Kindi gibi bir çok müslüman bilim insanı vardır… Kindi Einstein’dan 1000 yıl önce zamanın izafiliğini ilk söyleyen bilim insanıdır ama ismi pek bilinmez…

Kindi’nin temel aldığı bilgi kaynağı ise Kur’an’ı Kerim’in zamanın izafiliğini anlattığı ayetlerdir…

Ne mutlu bakmayı ve görmeyi bilene…

Share this content:

Yorum gönder