Şimdi yükleniyor

Bİ’RİMAÛNE ; 70 SAHABENİN ŞEHİT EDİLMESİ

Bİ’RİMAÛNE ; 70 SAHABENİN ŞEHİT EDİLMESİ

Selam dostlar, bugün tarih sayfalarında önemli bir yeri olan Bi’r Ma’una olayını incelemek ve derinlemesine anlamak için buradayız. İslam’ın erken dönemlerinde yaşanan bu olay, hem İslam’ın yayılma sürecindeki zorlukları hem de Hz. Peygamber’in liderlik ve insanî değerlerine vurgu yapmaktadır. Şimdi, bu olayı birlikte detaylıca ele alalım.

Hicretin 4. yılında, Âmir b. Sa‘saa kabilesi reisi Ebû Berâ Âmir b. Mâlik Medine’ye gelir ve Hz. Peygamber’i ziyaret eder. O dönemde İslam hakkında bilgi almak isteyen Ebû Berâ, kendisi Müslüman olmasa da kabilesine İslâm’ı anlatacak kişilerin gönderilmesini ister. Hz. Peygamber, gönderilecek kişilerin güvenliği konusunda endişeli olur ancak Ebû Berâ, emniyetlerini garanti eder. Böylece Hz. Peygamber, İslâm’ı ve Kur’an’ı iyi bilen yetmiş kurrâyı Âmir b. Sa‘saa kabilesine tanıtmak ve öğretmek için görevlendirir.

Bu heyetin başında ensardan Münzir b. Amr el-Hazrecî bulunur. Ayrıca, kabilesinin ileri gelenlerine hitaben bir mektup da yazar. Rivayetlere göre, bu heyet Ri‘l, Zekvân, Usayye ve Lihyân boylarının düşmanlarına karşı Hz. Peygamber’den yardım istemeleri üzerine gönderilmiştir.

Uhud Gazvesi’nden sonra Medine’den yola çıkan İslam heyeti, Bi’r Ma’una denilen yerde mola verir. Bu durum, Benî Âmir ile Benî Süleym’in toprakları arasındaki bir kuyunun yakınındadır. Burada, Hz. Peygamber’in mektubunu Âmir b. Sa‘saa kabilesinin reisine götürmek üzere Harâm b. Milhân adlı sahâbî görevlendirilir.

Ancak bu sırada Ebû Berâ’nın öldüğüne dair bir söylenti yayılır. Bu durumda, Hz. Peygamber’in mektubunu Âmir b. Berâ’nın yeğeni Âmir b. Tufeyl’e teslim ederler. Ancak Âmir b. Tufeyl, Hz. Peygamber’in mektubunu açmaz ve elçiyi arkadan mızrakla öldürtür. Ardından, İslam heyetine saldırmak için Benî Süleym kabilesinden yardım alır.

Bu trajik olay, İslam heyetinin savunmasız bir şekilde saldırıya uğraması ve birçok kişinin şehid olmasıyla sonuçlanır. Hz. Peygamber, bu felaket karşısında derin bir üzüntü yaşar ve otuz veya kırk gün boyunca Bi’r Ma’una’da gerçekleşen bu olaya karışan kabilelere beddua eder.

Bi’r Ma’una olayı, İslam’ın erken dönem mücadelelerinin ve değerlerinin önemli bir yansımasıdır. Bu olayı anlamak, hem İslam’ın tarihi hem de insanlık tarihi açısından büyük bir öneme sahiptir. Bizler de bu tarihi olayları doğru anlamak ve değerlendirmek adına çaba sarf etmeli ve adalet, merhamet ve barışın egemen olduğu bir dünya için çalışmalıyız. Umarım bu yazı, sizlere bu konuda biraz olsun ışık tutmuştur. Her zaman olduğu gibi, merak ettiğiniz ve tartışmak istediğiniz konuları yorumlarda paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere!

Share this content:

Yorum gönder