Şimdi yükleniyor

AYETEL KÜRSİ HAVVASI

AYETEL KÜRSİ HAVVASI

Ayetel Kursi, Kur’an’ın ikinci suresi olan Bakara Suresi’nin 255. ayetidir ve Tevhid ilmiyle ilgili en büyük ayetlerden biri olarak kabul edilir. İslam inancına göre bu ayet, Allah’ın sıfatlarını ve gücünü ifade eder. İslami kaynaklarda Ayetel Kursi’nin önemi ve faziletleriyle ilgili pek çok hadis bulunmaktadır. Bu hadislerde Ayetel Kursi’nin okunmasının kişilere birçok fayda sağladığı belirtilir.

Ayetel Kursi’nin okunmasının bazı faydaları şunlardır:

  1. Koruma: Ayetel Kursi’yi yatmadan önce okuyan kişiye Allah tarafından koruma verilir ve gece boyunca şeytanların yaklaşmasına engel olunur.
  2. Cennet Vaadi: Farz namazların ardından Ayetel Kursi’yi okuyan kişi, Cennet’e girmeye hak kazanır.
  3. Şeytan Kovan Dua: Ayetel Kursi, şeytanların bulunduğu bir evde okunduğunda şeytanlar o evden çıkar.
  4. Bereket: Ayetel Kursi’nin bir yemeğin veya katığın üzerine okunması, o yemeğin ve katığın bereketini artırır.
  5. Başarı ve Muvaffakiyet: Evden çıkarken veya eve gelince Ayetel Kursi’yi okuyan kişi, işlerinde başarılı olur ve hayırlı işlere imza atar.
  6. Unutkanlığı Giderme: Ayetel Kursi’nin devamlı okunması, unutkanlığı giderir ve hafızayı güçlendirir.
  7. Şifa ve İyileşme: Cin musallatı gibi durumlarda Ayetel Kursi’nin okunması şifaya vesile olabilir.
  8. Duaların Kabulü: Ayetel Kursi’nin belirli sayıda okunmasıyla (örneğin 313 kere) yapılan duaların Allah’ın izniyle kabul edilme ihtimali artar.

Bu faydaların yanı sıra, Ayetel Kursi’nin manevi gücü ve etkisiyle ilgili pek çok rivayet ve hikaye de İslam literatüründe yer almaktadır. Ancak bu tür duaların ve okumaların samimiyetle yapılması ve niyetin doğru olması da önemlidir. Dinî kaynaklardan doğru ve güvenilir bilgiler edinmek, bu tür uygulamaları daha etkili hale getirebilir.

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

  1. Allah… O’ndan başka İlah yoktur. Diridir, Kaimdir. O’nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmaksızın O’nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O’nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O’na güç gelmez. O, pek Yücedir, pek büyüktür.

Ayete’l Kürsi, Bakara Sûresi 255. ayettir. Tevhid ilmiyle alakalı en büyük Ayet-i Kerimedir. Kur’ân-ı Kerim’in Seyyidi ve en büyüğüdür.

Ayet’el Kürsi’nin Havas ve Esrarı
Geceleyin inmiş olan bu Ayet-i Kerimeyi, Efendimiz (SAV) , Zeyd’i çağırarak yazdırmıştır.
Ayet-el Kûrsi indiğinde, dünyadaki bütün putlar ve krallar yere düşmüş ve başlarındaki taçları yuvarlanmıştır.
Şeytanlar, birbirleriyle çarpışarak kaçıp İblis’in yanına toplanmışlar ve ona bu karışıklığı haber vermişlerdir.
Peygamber Efendimiz’in (SAV) Ayet-el Kûrsi’de bulunan “Yâ Hayyu – Yâ Kayyumu”,”Hayy ve Kayyum olan ALLAH’ım Senin Rahmetinle yardım istiyorum.” buyurarak (üzüntü ve keder anında) ettiği duadır. İsm-i Azâm olduğu da rivayet edilmekle beraber, “Ariflerin Sultanı” Beyazıd-ı Bistami, “Bu ismin belli bir tarifi yoktur, lâkin sen kalbini herşeyden boşaltıp, onu ALLAH’ın C.C. Vahdaniyyetine teslim ederek istediğin İsimle zikret.” buyurmaktadır.

Ayet-el Kûrsi’de bulunan Esma-i İlahiye hiçbir Ayet-i Kerimede yoktur. Çünkü bu Ayet-i Kerime’de, bazısı açık, bazısı gizli olmak üzere onyedi yerde Allah-u Teâlâ’nın İsmi geçmektedir.
Yatmadan okuyana Allah-u Teâlâ tarafından bir koruma verilir, sabaha kadar hiçbir şeytan yaklaşamaz.
Yâ RasulULLAH (SAV) Kur’ân-ı Kerimin hangi Sûresi (derece bakımından) daha büyüktür? Diye soran Sahabe’ye (RA) , “İhlâs Sûresi” buyurdu. O Sahabe, “Kur’ân-ı Kerimde hangi Ayet (Fazilet bakımından) daha üstündür.” diye sorunca, Peygamber Efendimiz (S.A.V.) “Ayet-el Kûrsi’dir” buyurdu. (Darimi)
Ayet-el Kûrsi’yi okuyan kimse yedi kalenin içine girmiş gibi muhafaza edilir. Ayet-el Kûrsi, Kur’ân-ı Kerimin dörtte biridir.

Efendimiz (S.A.V.) buyurdu ki; “İlim sana olsun ey Eba Münzir, Canım Kabza-i Kudretinde olan ALLAH’a C.C. yemin ederim ki, muhakkak Ayet-el Kûrsi’nin bir dili ve ikide dudağı vardır ki, Arş’ın direğinin yanında Melik-i (Müteâl olan Allah-u Teâlâ Hazretlerini) takdis eder (O’na Tazimde bulunur.) ” (Ebû Dâvud, Ahmed İbni Hambel)

Efendimiz (S.A.V.) buyurdu ki; “Her kim, her farz namazın arkasından Ayet-el Kûrsi’yi okursa, Cennete girmekten onu ancak ölüm men eder.Her kim onu yatacağı zaman okursa, Allah-u Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir.” (Beyhâki)

Efendimiz (S.A.V.) buyurdu ki; “Bakara Sûresinde bir Ayet vardır ki Kur’ân Ayetlerinin Efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa (şeytan) o evden çıkar. (O Ayet)Ayet-el Kûrsi’dir.” (Beyhâki)
Efendimiz (S.A.V.) buyurdu ki; “Her kim farz namazın arkasında Ayet-el Kûrsi’yi okursa, diğer namaza kadar ALLAH’ın C.C. zimmetinde olur.” (Heysemi)

–Efendimiz (S.A.V.) buyurdu ki; “Her kim Ayet-el Kûrsi’yi ve Bakara Sûresinin sonunu sıkıntılı (kederli) anında okursa ALLAH C.C. ona yardım eder” (Suyuti, Dürrül Mensûr)

(Şeytan, cinler v.s. şerli yaratıkların şerrinden ve anne yada çocuğuna zarar vermelerinden yada öldürmelerinden korunmaları için) Doğum yapacak kadının, Ayet-el Kûrsi, A’raf 54. Ayeti sonuna kadar, Felâk ve Nâs Sûrelerini okuyarak Allah-u Teâlâ’ya sığındırılması gerekir (Hadis-i Şerifle bildirilmiştir) .
Efendimiz (S.A.V.) buyurdu ki; “Sen Ayet-el Kûrsi’den neredesin? O herhangi bir yemek veya katık üzerine okunursa mutlaka ALLAH C.C. o yemek ve katığın bereketini çoğaltır.” (Suyuti)

–Efendimiz (S.A.V.) Sûre-i Bakaranın sonunu (Amener Rasûlü) ve Ayet-el Kûrsi’yi okuduğu zaman gülerdi ve “Onlar Arş’ın altındaki, Rahman’ın (Teâlâ) hazinesindendir.”buyururdu. (Suyuti)
Seleme İbni Kays (RA) “Allah-u Teâlâ, ne Tevrat’ta, ne İncil’de, nede Zebur’da Ayet’el Kûrsi’den daha büyük bir Ayet indirmedi.” (Suyuti)

Ayet-el Kûrsi, cinlere karşı kendisinden yardım alınacak duaların en büyüğüdür. Ayet-el Kûrsi’nin insandan şeytanları kovmakta çok tesirli olduğunu söylemişler, ayrıca saralı kişiye, şeytanın kendisine yardım ettiği sahir (büyücü) , kâhin, falcı, nefis ve şehvet ehli, zulüm ve gazap erbabı üzerine sadakatle okunulduğunda onların şeytanlarını etkisiz hale getirmekte de büyük gücü olduğunu denemişlerdir. Ancak sadakatle okunması şartı koşulmuştur.

Herhangi bir muradın hasıl olması için Ayet-el Kûrsi 313 kere okunduğunda, dünya ve Ahiret hakkındaki o istek ALLAH’ın C.C. izniyle hasıl olur (ne bir eksik ve ne bir fazla okunmamalıdır bu sayıların adedi çok önemlidir) .

Cin musallat olan çocuğa 18 kere Ayet-el Kûrsi okunursa BİİZNİLLAH şifa bulur.
Yemeğe okunursa yemek bereketlenir.

Devamlı okunursa unutkanlığı giderdiğini Hz Ali (K.V.) buyurmuştur.
Evden çıkarken okuyan her işinde muvaffak olur ve hayırlı işleri başarır.
Evine gelince okursan iki Ayet-el Kûrsi arasındaki işlerin hayırlı olur ve fakirliğin önlenir.
Bir kimse evinden çıkarken Ayet-el Kûrsi’yi okursa, Hakk Teâlâ yetmiş Meleğe emreder, o kimse evine gelinceye kadar ona dua ile istiğfar ederler.

Share this content:

Yorum gönder